היוון נחלה – דמי רכישה

נחלה חקלאית במושב

היוון נחלה – דמי רכישה

לאורך השנים, מעמדם של המחזיקים בנחלה חקלאית הוגדר כ"בר רשות" ולא ניתן היה לרכוש זכות חכירה בנחלה חקלאית

לאורך השנים, מעמדם של המחזיקים בנחלה חקלאית הוגדר כ"בר רשות" ולא ניתן היה לרכוש זכות חכירה בנחלה חקלאית

מחזיק במעמד של "בר רשות" מחוייב בתשלום לרמ"י עבור תוספות בניה (מעבר ל-375 מ"ר), עבור הסכמת רמ"י להעברת הזכויות, עבור פיצול מגרש ועוד, כמו כן הוא אינו רשאי להשכיר יח"ד או מבנים בנחלה וקיימת דרישה לרצף בין דורי (מותרים להתגורר בנחלה רק המחזיק, הוריו ובן ממשיך).

בשנים האחרונות קיבלה מועצת מקרקעי ישראל (הגוף הקובע את המדיניות הקרקעית לפיה ינוהלו מקרקעי ישראל) מספר החלטות המאפשרות למחזיק הנחלה לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה.

זאת ועוד, במקרה של מכירת הנחלה המוכר מחויב לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה, תשלום דמי הרכישה פוטר מתשלום דמי הסכמה לרמ"י עבור הסכמתם למכירת חלקת המגורים, יצויין כי עבור שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים רמ"י ממשיכה לגבות דמי הסכמה.

יודגש כי טרם רכישת הזכויות, באם קיים בנחלה שימוש שלא אושר ע"י רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) על המחזיק להסדיר את כל השימושים בתוך הנחלה וכן לשלם לרמ"י עבור כל תקופת השימוש.

במהלך חורף 2018 רמ"י החלה ליישם באופן מלא את החלטות אלו.

שיעור דמי הרכישה

בהתאם להחלטות דמי הרכישה הינם בשיעור של 33% משווי מלוא זכויות הבניה בנחלה לרבות זכויות בניה פוטנציאליות וזכות לפיצול מגרש, שווי הזכויות נקבע בשומה פרטנית.

בנחלה בה בוצעה העברת זכויות החל מיום 1.1.1993 דמי הרכישה יעמדו על 20%.

באזורי עדיפות לאומית באוזר קו עימות ובאזור עוטף עזה יחולו הנחות אזור על תשלום דמי הרכישה.

אם שטח חלקת המגורים גדול מ-2.5 דונם והמחזיק מעוניין לרכוש גם את השטח הנוסף, התשלום על השטח הנוסף יעמוד על 91% משוויו.

היתרונות ברכישת הזכויות

רכישת הזכויות מבטלת את הדרישה לרצף בין דורי ומאפשרת מגורי כל אדם בנחלה ואף להשכיר יח"ד בנחלה.

רכישת הזכויות פוטרת את המחזיק מכל תשלום לרמ"י בגין כל בניה למגורים, בגין העברת זכויות ובגין פיצול מגרש.

השגה על גובה דמי הרכישה

סך דמי הרכישה הנדרשים על ידי רמ"י עלול להגיע לסכומים גבוהים מאוד, במקרה של קבלת דרישת תשלום דמי רכישה מרמ"י מומלץ להגיש השגה ראשונה על גובה דמי הרכישה.

ניסיון העבר מלמד כי באמצעות הגשת השגה המלווה בחוות דעת שמאית של שמאי המתמחה בתחום, ניתן להפחית מאות אלפי שקלים מתשלום דמי הרכישה, יצויין כי למשרדנו הצלחות רבות בתחום.

את ההשגה יש להגיש תוך 60 יום מתאריך קבלת דרישת התשלום ויש לצרף להשגה שומת מקרקעין הקובעת כי שווי זכויות הבניה למגורים נמוך מהשווי שנקבע על ידי רמ"י.

אם קיבלתם דרישת תשלום דמי רכישה פנו בהקדם האפשרי לשמאי מקרקעין המתמחה בתחום הנחלות במושבים ובהתנהלות מול רמ"י.

מומלץ לעיין גם במאמרינו בעניין נחלה חלקאית במושב להרחבת הידע בנושא.

השארת תגובה

מאמרים שיכולים לעניין אותך

תחומי פעילות

בעלות במשותף

במקרה של מספר נכסים המצויים על אותה חלקה יש להסדיר את הבעלות באמצעות רישום בית משותף או באמצעות הסכם שיתוף
ללא הסדרת הבעלות כאמור אזי הבעלות של כלל בעלי הנכסים שעל החלקה היא משותפת על כל החלקה, משמעות הדבר היא כי לכל בעלי הנכסים בחלקה זכות משותפת בכל נכס בחלקה דבר היוצר קשיים במכירה, משכון (נטילת הלוואת משכנתא מהבנק) ועוד.

למאמר המלא »
גלילה לראש העמוד