"מוקשים" בעסקאות נדל"ן

תחומי פעילות

במהלך עבודתנו אנו נתקלים לא פעם במקרים בהם נרכש נכס מקרקעין בלא בדיקת מומחה ולאחר מכן מתגלים פגמים משמעותיים העשויים להוריד לטמיון מאות אלפי שקלים, להלן מספר קטן של דוגמאות מהתקופה האחרונה:

 

במהלך עבודתנו אנו נתקלים לא פעם במקרים בהם נרכש נכס מקרקעין בלא בדיקת מומחה ולאחר מכן מתגלים פגמים משמעותיים העשויים להוריד לטמיון מאות אלפי שקלים, להלן מספר קטן של דוגמאות מהתקופה האחרונה:

 

בעיה במשכון הנכס

מ. רכש מקבלן דירה רגילה בת ארבעה חדרים באשדוד בקומה הרביעית בבניין בן חמש קומות כשהדירה בקומה החמישית נמכרה לקונה אחר, לאחר מספר שנים ביקש י. למשכן את הנכס לבנק תמורת הלוואה (לקחת משכנתא), לשם כך הופנה י. ע"י הבנק למשרדנו על מנת שנערוך דו"ח שומה עבור הבנק, בבדיקה שערכנו בתיק הבניין בעיריית אשדוד התברר כי על פי היתר הבנייה הדירה בקומה הרביעית והדירה בקומה החמישית מהוות דירת דופלקס אחת, לאחר התאמת הדירה להיתר כנדרש יווצר מצב שבו קיימת דירה אחת שבה 2 שותפים, כמובן שבמצב זה קיימת בעיה במשכון הנכס מפני הקושי הצפוי במימוש.

שטח משותף

ש. רכש דירת דופלקס באשדוד המצויה בקומת הקרקע ובקומה ראשונה של בניין מגורים תמורה כ-2.2 מיליון ₪, לאחר הרכישה ביקש י. למשכן את הנכס לבנק תמורת הלוואה (לקחת משכנתא) לשם כך הופנה י. ע"י הבנק למשרדנו על מנת שנערוך דו"ח שומה עבור הבנק, בבדיקה שערכנו בתיק הבית המשותף התברר כי בקומת הקרקע רשום כשטח משותף והוא בבעלות משותפת של כלל דיירי הבניין, משמעות הדבר היא כי ניתן למשכן רק את חלק הנכס שבקומה הראשונה ולא את החלק שבקומת הקרקע.

ללא היתר בניה

א. רכש דירת מגורים בקומה השמינית של בניין מגורים ותיק בתל אביב, כעבור מספר שנים ביקש א. למכור את דירתו לגוף ממשלתי, בבדיקה שערכנו בתיק הבניין בעיריית תל אביב התברר כי הקומה השמינית נבנתה שלא בהיתר, כמובן שהעסקה לא יצאה לפועל ולא אינו ניתן למכור את הנכס במצב דברים זה.

בעיה בחלק מהנכס

ג. רכשה דירת מגורים בת 3 חדרים בבניין מגורים ותיק ברחובות, לאחר הרכישה בבדיקה שערכנו בתיק הבית המשותף התברר כי אחד מהחדרים שייך מבחינה משפטית לדירה אחרת בקומה.

בעיה ביעוד הקרקע

ל. ו-נ. רכשו לאחר נישואיהם דירת מגורים בנתניה, כעבור שנים רבות בעקבות חלוקת רכוש בין ל. לנ. התבקשנו לערוך חוות דעת על דירת המגורים, בבדיקה שערכנו במסמכי התכנון של המקרקעין עליהם ממוקם הבניין התברר כי הבניין ממוקם על קרקע המיועדת לבנייני ציבור, כמובן שהדבר פוגע משמעותית בערך הדירה.

טעות ברישום

מ. רכש דירת מגורים בבניין מגורים ותיק בתל אביב, כעבור מספר שנים ביקש א. למכור את דירתו לגוף ממשלתי, בבדיקה שערכנו בתיק הבית המשותף התברר כי הבעלות של מ. רשומה על דירה בבניין סמוך וכי הנכס אותו מחזיק מ. אינו בבעלותו, כמובן שהעסקה לא יצאה לפועל ולא ניתן למכור את הנכס במצב דברים זה.

רכוש משותף

פ. רכשה דירת מגורים באשדוד, בדירה בוצעה תוספת בניה על הגג ע"י המוכרים, פ. בדקה את תיק הבניין ונמצא כי הבנייה בוצעה בהיתר, אך בבדיקה שערכנו עבור הבנק בתיק הבית המשותף התברר כי מבחינה משפטית הגג הוא רכוש משותף השייך לכל דיירי הבניין ומשכך הבניה על הגג אינה בבעלות פ..

קיימות דוגמאות רבות נוספות שלא ניתן למנותם במסגרת היריעה שלפנינו.

לדעתנו חובה על כל רוכש נכס מקרקעין לערוך בדיקה מקיפה באמצעות שמאי מקרקעין מוסמך ומנוסה.

השארת תגובה

מאמרים שיכולים לעניין אותך

תחומי פעילות

למה חייב שמאות טרום רכישה

למה חייב שמאות טרום רכישה? רוכש בית, דירה או כל זכות אחרת במקרקעין אתה חייב בדיקה של שמאי מקרקעין מוסמך ומנוסה – במהלך עבודתנו אנו נתקלים לא פעם במקרים בהם נרכש נכס מקרקעין בלא בדיקת מומחה ולאחר מכן מתגלים פגמים משמעותיים העשויים להוריד לטמיון מאות אלפי שקלים, להלן מספר קטן של דוגמאות מהתקופה האחרונה:

למאמר המלא »
גלילה לראש העמוד