תחומי פעילות

הערכות שווי נדל"ן

 • הערכת שטחי הקדשות
 • הערכת דיור ציבורי
 • בדיקת כדאיות לעסקי נדל"ן
 • הערכת חטיבות קרקע גדולות
 • הערכת שטחי נחלות ומשקים
 • הערכת שטחי מלונאות
 • הערכת שטחי תעשייה
 • הערכת שטחים מסחריים
 • הערכות למטרת קבלת אשראי
 • הערכות שווי ודמי שכירות למגורים
 • הערכות נכסים ציבוריים
 • הערכת שווי זכות דיירות מוגנת
 • הערכה לתביעת פיצויי הפקעות וירידת ערך
 • ליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38
 • בדיקת כדאיות כלכלית לפינוי בינוי

יעוץ במיסוי נדל"ן

 • השגות להיטלי השבחה
 • מס שבח
 • מס רכישה
 • ארנונה
 • אגרות בניה
 • היטלי פיתוח
 • יעוץ וטיפול בעסקאות קומבינציה
 • תכנוני מס בעסקאות מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל

 • דמי רכישה
 • דמי הסכמה
 • דמי היתר
 • שינוי ניצול וייעוד
 • פיצול מגרשים
 • היוון משקים
 • עמידר

יעוץ תכנון ובניה

 • חוות דעת לצורך התנגדות לתב"ע
 • פינוי בינוי
 • תמ"א 38
 • הכנת טבלאות איזון
 • טבלאות איחוד וחלוקה
 • ליווי יזום וקידומי תב"ע

גישור ובוררות

 • חלוקת רכוש בין שותפים ויורשים
 • שירותי בוררות וגישור במחלוקות בתחום המקרקעין

המגזר הכפרי – מושבים וקיבוצים

 • הערכת שווי נחלות ומשקים
 • היוון חלקת מגורים בנחלה
 • פיצול מגרשים מנחלות
 • תשלומים והשגות לרמ"י