תחומי פעילות

הערכות שווי נדל"ן

יעוץ במיסוי נדל"ן

רשות מקרקעי ישראל

יעוץ תכנון ובניה

גישור ובוררות

המגזר הכפרי – מושבים וקיבוצים