תכניות הרובעים – תל אביב יפו

תחומי פעילות

תכניות הרובעים – תל אביב יפו

בחודש נובמבר 2012 הופקדו להתנגדויות תכניות הרובעים של העיר תל אביב יפו, שתיים מהן אושרו סופית במהלך שנת 2018, אלו הן תכנית רובע 3 (תא/3616/א) ותכנית רובע 4 (תא/3729/א).

בחודש נובמבר 2012 הופקדו להתנגדויות תכניות הרובעים של העיר תל אביב יפו, שתיים מהן אושרו סופית במהלך שנת 2018, אלו הן תכנית רובע 3 (תא/3616/א) ותכנית רובע 4 (תא/3729/א).

תכניות הרובעים בת"א הן תכניות שהוצאו ואושרו מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 (אשר מאפשרת למוסד תכנון לאשר תכנית מפורטת שמטרתה חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים של העיר וקביעת זכויות בניה על פיהם), במטרה להסדיר את היקף זכויות הבניה מכוח התמ"א בחלוקה לרובעים של העיר ת"א, תוך שמירה על המאפיינים האדריכליים הייחודיים שלה.

 

מטרות התכניות (כפי שנכתב במסמכי התכניות):

  • עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, זאת ע"י קביעת מסגרת זכויות בנייה מחייבת לבנייני מגורים בתחום הרובעים.
  • שמירת האופי האדריכלי של השטח שהוגדר על ידי ארגון אונסק"ו של האו"ם בתור אתר למורשת עולמית במרכז העיר תל אביב כבעל ערכים אדריכליים בסגנון הבינלאומי. ברובע 3 החלק הכלול בתחום הכרזת אונסק"ו תחום בין הרחובות ארלוזורוב מצפון, הירקון ממערב, בוגרשוב, שד' בן ציון ומרמורק מדרום ואבן גבירול ממזרח, ברובע 4 החלק הכלול בתחום הכרזת אונסק"ו תחום בין הרחובות צייטלין מצפון, אבן גבירול ממערב, שאול המלך מדרום ודובנוב ממזרח.
  • חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתמ"א/38 על שינוייה, תוך התאמתם למרקם האורבני של רובע 3 בתל-אביב יפו על פי סעיף 23 לתמ"א/38.
  • פישוט הליכי רישוי ומידע ע"י יצירת סל זכויות בנייה כולל לבנייה חדשה ולתוספות בנייה, אשר יחליף תכניות נושאיות קודמות כגון תכניות מ' (זכויות בנייה למגורים, מרפסות וכד'), ס' (תוספת דירת גג), ג' (חדרי יציאה לגג) וכד'.

עיקרי הוראות הבניה לבניינים חדשים בתחום רובע 3:

  1. מחוץ לאזור הכרזת אונסק"ו – מצפון לרחוב ארלוזורוב:

ברחובות דיזנגוף ובן יהודה – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 7 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומה מסחרית).

בשאר הרחובות: תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

 

  1. בתחום אזור הכרזת אונסק"ו – מדרום לרחוב ארלוזורוב:

ברחובות דיזנגוף ובן יהודה – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים או קומה מסחרית).

ברחובות המלך ג'ורג' ובוגרשוב, במגרשים בייעוד מסחרי עפ"י תכנית ראשית תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 5 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים או קומה מסחרית).

במגרשים ששטחם 500 מ"ר ומעלה וכן בכל המגרשים ברחובות ארלוזורוב והירקון תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

במגרשים הקטנים מ-500 מ"ר תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 5 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

עיקרי הוראות לתוספת בניה בבניינים קיימים בתחום רובע 3:

  1. לבניינים שהוצא היתר לבנייתם עד ליום 1.1.1980

ברחובות דיזנגוף ובן יהודה במגרשים בייעוד מסחרי ע"פ תכנית ראשית, מחוץ לאזור הכרזת אונסק"ו לבניינים בגובה עד 2 קומות תותר השלמת בנייה עד 5 קומות וקומת גג חלקית. לבניינים בגובה 3 קומות ומעלה תותר השלמת בנייה עד 7 קומות וקומת גג חלקית. בתחום אזור הכרזת אונסק"ו לבניינים בגובה עד 2 קומות תותר השלמת בנייה עד 5 קומות וקומת גג חלקית. לבניינים בגובה 3 קומות ומעלה תותר השלמת בנייה עד 6 קומות וקומת גג חלקית.

בשאר המגרשים, מחוץ לאזור הכרזת אונסק"ו בבניינים שגובהם 2-6 קומות תותר תוספת קומה + קומת גג חלקית. בתחום הכרזת אונסק"ו בבניינים שגובהם 2-5 קומות תותר תוספת קומה + קומת גג חלקית, בבניינים שגובהם 5 קומות תותר קומת גג חלקית בלבד.

עיקרי הוראות הבניה לבניינים חדשים בתחום רובע 3:

  1. מחוץ לאזור הכרזת אונסק"ו – מצפון לרחוב ארלוזורוב:

ברחובות דיזנגוף ובן יהודה – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 7 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומה מסחרית).

בשאר הרחובות: תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

  1. בתחום אזור הכרזת אונסק"ו – מדרום לרחוב ארלוזורוב:

ברחובות דיזנגוף ובן יהודה – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים או קומה מסחרית).

ברחובות המלך ג'ורג' ובוגרשוב, במגרשים בייעוד מסחרי עפ"י תכנית ראשית, תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 5 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים או קומה מסחרית).

במגרשים ששטחם 500 מ"ר ומעלה וכן בכל המגרשים ברחובות ארלוזורוב והירקון תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

במגרשים הקטנים מ-500 מ"ר תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 5 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או קומת עמודים).

עיקרי הוראות הבנייה בתחום רובע 4:

ברחובות שהוגדרו ראשיים – דרך נמיר, פנקס, ז'בוטינסקי, ויצמן – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 8 קומות וקומת גג חלקית. ברחוב ארלוזורוב תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 7 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או עמודים).

ברחובות שאינם ראשיים, אשר אינם כלולים בתכניות לבנייה נמוכה, כהגדרתן בתכנית זו, ושאינם בתחום הכרזת אונסק"ו, תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות ושתי קומות גג חלקיות (כולל קומת קרקע או עמודים).

למגרשים הכלולים בתחום תכניות 117, 122, 196, 398 ו-478, במגרשים המיועדים לבניינים משותפים תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 3 או 4 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע), בהתאם למיקום המגרש, במגרשים המיועדים לבניית קוטג'ים יותר חדר יציאה לגג או עליית גג.

בתחום אזור הכרזת אונסק"ו, בין הרחובות שדרות דוד המלך, דובנוב ושדרות שאול המלך – תותר בנייה בגובה שלא יעלה על 6 קומות וקומת גג חלקית (כולל קומת קרקע או עמודים).

לבניינים שהיתר הבנייה שלהם הוצא לפני 1.1.1980:

ברחובות שהוגדרו ראשיים תותר השלמת בנייה עד 8 קומות וקומת גג חלקית.

ברחובות שאינם ראשיים, ושאינם בתחום התכניות לבנייה נמוכה כהגדרתן בתכנית זו, לבניינים קיימים שגובהם עד 6 קומות, תותר תוספת של עד קומה וקומת גג חלקית.

 

שאלת החבות בהיטל השבחה מכוח תכניות הרובעים סבוכה ומונחת על שולחנם של שמאים מכריעים, במאמר על היטל השבחה דנו בסוגיה זו.

 

השארת תגובה

מאמרים שיכולים לעניין אותך

תחומי פעילות

זכות חכירה במקרקעין

זכות חכירה מהווה למעשה זכות שכירות, על פי סעיף 3 לחוק המקרקעין, לתקופה של למעלה מ-5 שנים תיקרא "חכירה", שכירות במקרקעין לתקופה של למעלה מ-25 שנה תיקרא "חכירה לדורות".

למאמר המלא »
גלילה לראש העמוד